Vánoční setkání s rodiči

Ve dnech 12.12. a 13.12.2018 proběhly ve všech třídách vánoční besídky. Hodně se zpívalo, koledovalo, hrálo na dětské hudební nástroje, tančilo, ale i se hrála pohádka. Společně s rodiči strávily děti se svými učitelkami příjemné odpoledne. Ze školky odcházeli všichni s malým dárkem a spoustou prožitků.


5.12.2018 – Mikulášská nadílka ve školce

Ve středu 5.12.2018 prošli školkou Mikuláš, anděl i čert, aby zjistili, jaké k nám chodí děti, jak se chovají, zda si umí spolu hrát a co všechno dokážou. A i když občas někdo nějaký „vroubek“ má, čert nám to odpustil, protože jinak jsme tu hodní. Děti našly i kus odvahy, aby překonaly strach z čerta, který měl ledacos zapsáno v pekelné knize. Odměnou byl dětem pamlskový dárek.
více


27.11.2018 – pečení v domově seniorů 

V úterý 27.11. 2018  byly děti ze třídy Krtečků pozváni do DS Panorama na vánoční pečení. Děti byly moc hodné a šikovné, práce jim šla od ruky, takže se za chvíli z kuchyně linula vůně upečeného cukroví. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne. Děkujeme za pozvání.


Sdělení

Dokumenty  – Návrh rozpočtu MŠ na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ na rok 2020 a 2021 nalezne veřejnost a rodiče dětí v sekci PRO RODIČE.


20.11.2018 – návštěva v DS Panorama

V úterý 20.11. 2018 se část děti od Krtečků vypravila do DS Panorama zpříjemnit dopoledne seniorům a zahrát si s nimi společenské hry a popovídat si. Děti se moc těšily, některé byly v DS poprvé. Dopoledne velmi rychle uteklo, spokojené byly děti i senioři a my už se těšíme na příští týden, kdy půjdeme do DS péct vánoční cukroví.  


Návštěva knihovny

V první polovině listopadu děti ze třídy Krtečků a Rybiček navštívily městskou knihovnu. V knihovně se seznámily s pravidly půjčování knížek i s tím, jak se knihami zachází. Děti si o knížkách povídaly, společně si z nich četly, prohlížely si je. Teď už ví, že v knihách se dá najít všechno, co potřebujeme vědět, ale i legrace a zábava. Tachovská knihovna tak určitě získala další čtenáře, i když zatím
více


13.11.2018 – koncert Sportem ku zdraví – Pavel Novák

Děti ze tříd Motýlků, Rybiček a Krtečků v úterý 13.11.2018 navštívily kino Mže, kam zavítal Pavel Novák s hudebním programem Sportem ku zdraví. Děti si společně s ním zazpívaly, zatancovaly a také se dozvěděly hodně zajímavých věcí o sportování, zvířatech a o cizích zemích. Program děti zaujal natolik, že na konci se všechny děti divily, že už je konec. Do školky paní učitelky koupily i zpěvníky a
více


9.11.2018 – Divadlo Dráček ve školce

9.11.2018 naši školku navštívilo divadélko Dráček s pohádkou o 3 loupežnících a zvířátkách. Pohádka byla hodně napínavá, vypadalo to, že loupežníci zvířátka ukradnou, ale protože si zvířátka pomáhala, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Bylo i hodně legrace a pěkných písniček a všichni jsme byli rádi, že pohádka měla dobrý konec.


22.10.2018 – Babičky nás navštívily ve školce

V pondělí 22.10.2018 byly u Rybiček na návštěvě babičky z Domova seniorů Panorama. Společně s dětmi si vyrobily dráčky a barevné podzimní stromy. Děti babičkám ukázaly i kouzelnou tabuli a to, jak se na ní pracuje. Společné dopoledne si všichni užili


17.10.2018 – Máme rádi zvířata – beseda

– prezentace na interaktivní tabuli – děti ze tříd motýlků, rybek a krtečků si vyslechly a na interaktivní tabuli shlédly program Státní veterinární správy, jak se starat o zvířata. Setkaly se s pojmem týraná zvířata, dozvěděly se, co to znamená. Toto téma i prezentace byly zajímavé a pro některé děti zcela nové. Připomněli jsme si, že i skutečnost týraných zvířat ve společnosti existuje, a i děti
více