Vánoční besídky

Čas vánoční  se dostavil i do naší školky a děti  ho slavily besídkami  a vyráběním  drobných  dárečků a ozdob. Od  úterka 10. 12. do čtvrtka 12. 12 .2013  proběhly ve všech třídách vánoční besídky a děti potěšily blízké  svým vystoupením. Pak již naděloval Ježíšek a děti si zbytek roku 2013 užily hraním s novými hračkami.


Mikulášská nadílka

5. prosinec byl svátkem všech Mikulášů, andělů a čertů. A tyto bytosti zavítali i do naší MŠ, kde děti potěšili  dárky a zároveň trošku postrašili ty, které sem tam nějaký hříšek mají. Do třídy nejmladších dětí u Stonožek a Berušek přišel jen Mikuláš s andělem, aby děti neměly tak velký strach a do tříd starších dětí u Rybek, Krtečků a Motýlků přibyli i dva pořádní
více


O zapomnětlivém čertíkovi a zatoulané ovečce

V pondělí 09.12.2013 hrálo divadlo Kolem v naší školce poprvé a to pohádku O zapomnětlivém čertíkovi a zatoulané ovečce.


Vánoční pečení perníčků v Domově seniorů Panenská ul. Tachov

2.12.2013 naše děti ze třídy Rybek navštívily Domov pro seniory – Panorama, kde společně s babičkami pekly vánoční cukroví. Protože nám byla poskytnuta pro práci celá jídelna, mohly se této akce zúčastnit všechny děti ze třídy. Babičky a paní kuchařky předem připravily těsto na perníčky, linecké cukroví a vanilkové rohlíčky a pak už děti společně s babičkami válely a vykrajovaly. Během práce nám hrály krásné vánoční koledy
více


Návštěva dětí ze školní družiny ZŠ v Zárečné ul.

26. 11. 2013 přišlo spolu s paní vychovatelkou deset dětí ze školní družiny ZŠ Zárečná navštívit děti ze třídy krtečků. Přinesly dětem dárky v podobě sněhuláčka s přilepeným bonbonem na břiše. Naše děti  jim na oplátku nakreslily obrázky pro radost a pak si společně ještě necelou hodinku  hrály.


pohádka v MŠ

20.11.2013 se hrála ve školce dětem pohádka „O rytíři Ondřeji“. Děti se zapojovaly do pohádky, byly pozorné a pěkně spolupracovaly s hercem. Těšíme se na další pohádku, která nás čeká 05.03.2014  a jmenuje se „O víle Oharce“.


přerušení provozu o vánočních svátcích

Vážení rodiče,  po dohodě s vámi bylo na rodičovské schůzce dne 24.09.2013 odsouhlaseno, že ve dnech 23., 27., 30., a 31.12.2013 bude přerušen provoz MŠ. Provoz MŠ začne ve čtvrtek 02.01.2014. Děkujeme, za kolektiv MŠ ředitelka MŠ, Zuzana Haníková


poděkování sponzorům

Děkujeme firmě IGRO s.r.o. Tachov za finanční dar ve výši 10 000,00 Kč,  Autolakovna Petr Joselevič 1 000,00 Kč, Zbyňku Nussbauerovi a Železářství Tachov 2 000,00 Kč.


pohádka v MŠ

20.11.2013 se hrála ve školce dětem pohádka „O rytíři Ondřeji“. Děti se zapojovaly do pohádky, byly pozorné a pěkně spolupracovaly s hercem. Těšíme se na další pohádku, která nás čeká 05.03.2014  a jmenuje se „O víle Oharce“.


koncert Pavla Nováka

4.11.2013 se pobavily děti od krtečků, motýlků i rybek na koncertě Pavla Nováka. Pořad „Od čerta k Ježíškovi“ se dětem líbil. Děti si připomněly tradice, zvyky předvánočního i vánočního času, společně si zazpívaly i zatančily