Home   PRO DĚTI   AKTIVITY

AKTIVITY

Školní a mimoškolní aktivity ve školním roce 2018– 19

září

– návštěva Mraveniště –  krtci, rybky

– výstava zahrádkářů v kině Mže – krtci, rybky

říjen

– schůzky s rodiči dětí v jednotlivých třídách MŠ

– návštěva knihovny – rybky, krtci

– sběr kaštanů a žaludů pro MS Poštolka Ctiboř

– návštěva dopravního a víceúčelového hřiště ZŠ Zárečná dle domluvy

listopad

úklid školní zahrady s dětmi a rodiči

– příprava na Vánoce

prosinec

– Mikulášská nadílka

– vánoční nadílka

– vánoční koledování, vystoupení, tvoření s posezením

– návštěva Muzea Českého lesa Tachov – krtci, rybky

leden

-návštěva ZŠ Zárečná, Tachov – krtci, rybky

– pohádka pro děti hraná učitelkami MŠ

únor

– karneval v MŠ – dopolední program

– malý koncert pro děti a s dětmi– učitelky hrají dětem – kytara, klavír, flétna, harmonika, kontrabas

březen

– příprava na Velikonoce

duben

– příprava na Den matek

– oslava Dne země

– plavecký kurz pro nejstarší děti

květen

– oslava Dne matek

– návštěva ZUŠ Tachov

červen

– oslava Dne dětí – zábavné odpoledne na školní zahradě

– rozloučení budoucích školáčků s MŠ na Městském úřadě Tachov

– návštěva tachovského zámku – krtci, rybky, motýlci

– opékání buřtíků na školní zahradě

– sportovní den

– výlet dle domluvy – jednotlivé třídy