Home   PRO DĚTI   AKTIVITY

AKTIVITY

Školní a mimoškolní aktivity ve školním roce 2019– 20

říjen

– návštěva knihovny – rybky, krtci

– návštěva dopravního a víceúčelového hřiště MŠ Pošumavská dle plánu

listopad

úklid školní zahrady s dětmi a rodiči

– příprava na Vánoce

prosinec

– Mikulášská nadílka

– vánoční nadílka

– vánoční koledování, vystoupení, tvoření s posezením

– návštěva Muzea Českého lesa Tachov – krtci, rybky

leden

– pohádka pro děti hraná učitelkami MŠ

únor

– karneval v MŠ – dopolední program

– malý koncert pro děti a s dětmi– učitelky hrají dětem –kytara, klavír, flétna, harmonika, kontrabas

březen

– příprava na Velikonoce

duben

– příprava na Den matek

– oslava Dne země

– plavecký kurz pro nejstarší děti

květen

– oslava Dne matek

– návštěva ZUŠ Tachov

červen

– oslava Dne dětí – zábavné odpoledne na školní zahradě

– rozloučení budoucích školáčků s MŠ na Městském úřadě Tachov

– návštěva tachovského zámku – krtci, rybky, motýlci

– opékání buřtíků na školní zahradě

– sportovní den

– výlet dle domluvy – jednotlivé třídy