Home   ŠKOLKA   O NÁS

O NÁS

Charakteristika školy:

Naše mateřská škola zahájila svoji činnost 01.09.1978. Je postavena do svažitého terénu, typicky sídlištní, skládá se ze čtyř budov s plochými střechami. Od roku 2000 došlo k opravě všech střech, výměně oken a vchodových dveří, instalaci nového topného systému, likvidaci obou teras u bývalých jeslí (dnes třídy berušek a stonožek), odstranění skelných zdí a následné opravě, zateplení a novému omítnutí všech budov MŠ do barevných tónů. Jednotlivé budovy MŠ jsou propojeny zděnými chodbami. MŠ se nachází stranou hlavního městského dopravního hluku na tzv. sídlišti východ.

Kolem MŠ je rozsáhlá zahrada se spoustou vzrostlých stromů a keřů. Dětem poskytuje spoustu možností pro pozorování přírody (změny ročních období, drobný hmyz, ptactvo) a pohybově se vydovádět.V jednotlivých částech zahrady se nacházejí herní sestavy, houpadla, pískoviště, kreslící tabule s počítadlem, domeček na hraní, kovové průlezky, kolotoč. Tyto prvky děti hojně a rády využívají.

Organizační struktura MŠ:

1. provozní budova – zelená: kuchyně, prádelna, sušárna, ředitelna, kancelář vedoucí ŠJ

2. patrová budova – žlutá: třídy motýlků a krtečků

3. budova – modrá: třída rybiček

4. budova – oranžová: třídy berušek a stonožek

Pojmenování tříd odpovídá výzdoba oken a prostor jednotlivých tříd.

Z historie:

Třídy berušek a stonožek byly původně jesle, které byly v roce 1991 zrušeny. Od této doby je MŠ pětitřídní.

V letech 1999 – 2002 byly díky nižšímu počtu přijatých dětí do MŠ v provozu 4 třídy.

Od školního roku 2003 – 04 je v provozu 5 tříd.

Zaměstnanci MŠ školní rok 2018-19:

Pedagogický personál

třída Berušky: 2 – 3,5 roku

Ludmila Leheňová – učitelka MŠ

Pavlína Bendová – učitelka MŠ

Silvie Sintová – chůva

třída Stonožky: 3 – 4 roky

Jindra Příkaská – učitelka MŠ

Lydie Doubková – učitelka MŠ

třída Motýlci: 4 – 5 let

Zuzana Haníková – ředitelka MŠ

Jitka Podlesná  – učitelka MŠ

třída Krtci: 4,5 – 6 let           

Hana Novotná- učitelka MŠ

Radka Řasová – učitelka MŠ

třída Rybky: 5 – 7 let

Marie  Honsigová – učitelka MŠ

Iveta Jeřábková – učitelka MŠ

Monika Nováková – asistent pedagoga

Provozní personál

Naďa Pašková – školnice

Jana Solčanská – uklízečka

Marie Vaňková – uklízečka

Personál ŠJ

Alena Michálková – vedoucí ŠJ

Vladislava Liebscherová – kuchařka

Romana Janovcová – kuchařka

Hana Havrdová – pracovnice provozu

Plán oprav, služeb v MŠ – rok 2018 a dále:

 • oprava, výměna oplocení zahrady a budov MŠ
 • rozšíření stávajících vjezdů do prostor objektu MŠ, výměna vstupních branek 3x, umožnit zajetí nákladních vozů, umístění kontejneru do prostor zahrady z důvodu úklidu zahrady či zavážení materiálů při pracích konaných v těchto prostorech
 • nová dlažba ve vchodových prostorách všech budov, pod schodištěm žluté budovy, postupně v dětských umývárnách, WC (kromě třídy motýlků)
 • nátěr střech spojovacích chodeb
 • vytvoření malého skladu u knihovny sádrokartonem
 • úprava schodišť ve spojovacích chodbách
 • postupná proměna zahrady – vybavení herními koutky, prostorem pro společná setkávání,……
 • instalace žaluzií do přípravných kuchyněk

Pořízení DDHM:

 • pořízení nerez stolů v kuchyni, obnova kuchyňského nádobí za nerez
 • obnova nádobí pro děti do jednotlivých kuchyněk
 • herní prvky na školní zahradu – v rámci projektu „Proměna zahrady“
 • nový nábytek – ředitelna MŠ, knihovna