Home   aktivity s dětmi   Svátek Země ve školce 18.4. – 28.4.2017

Svátek Země ve školce 18.4. – 28.4.2017

U příležitosti Dne Země naše mateřská škola uskutečňuje aktivity zaměřené na vzájemný vztah člověka a přírody. Nejstarší děti ze tříd Krtečků a Rybiček navštívily ve čtvrtek 20.4.2017 sběrný dvůr, aby zjistily, co všechno tam mohou s rodiči dovézt. Ve sběrném dvoře viděly staré a vyřazené elektrospotřebiče, ale také pneumatiky, železo, papír, textil a barvy. Samy děti do sběrného dvora z domova přinesly staré baterie, mobilní telefony, kabely, nabíječky a tablety.

Děti se poučily o tom, proč je důležité třídit odpad, samy přispěly drobným elektroodpadem jako byly například vybité baterie, nefunkční mobilní telefony, fény, atd.

V ostatních třídách probíhal projekt zaměřený na ochranu Země prostřednictvím hlavního cíle  – získávat základy environmentální výchovy a vzdělávání v různých aktivitách přizpůsobených věku dětí. Děti tak například uklízely zahradu, třídily odpad, prohlížely knihy s touto tématikou, vedly nad nimi rozhovory, sázely a pozorovaly růst různých rostlinek apod.

Celý tento projekt bude vyhodnocen, zpracován i písemně a založen jako příloha k Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání naší MŠ.

 

Comments are closed.