Home   pro rodiče   Září 2016 – Chůva ve školce

Září 2016 – Chůva ve školce

Od  1. 9.  2016 přibyla v naší MŠ další zaměstnanecká pozice, a to chůva. Na první pohled by se mohlo zdát, že toto pracovní místo je uměle vytvořené a tím pádem zbytečné – vždyť máme v Tachově jesle. Opak je pravdou. Jesle sice máme, ale kapacitně rozhodně nestačí. A tak rodiče přivítají vstřícný krok MŠ v podobě zaměstnávání chův. Chůva se stává učitelce partnerem a pomocníkem. Její náplní je  starat se o děti mladší tří let, zajišťovat jejich potřeby v takové míře, aby pro ně pobyt ve školce byl co nejpříjemnější. Ať už se jedná o čtení pohádek, adaptaci  dětí v novém prostředí, osvojování si hygienických a společenských návyků, rozvoje  řečového  a pohybového aparátu, chůva dělá vše pro to, aby bylo dítě šťastné, což je cílem všech zaměstnanců naší školky. Zatím jsme v Tachově první a jedinou MŠ, která chůvu má a věříme, že  rozhodnutí o zřízení tohoto místa bude přínosem pro rodiče i ostatní zaměstnance školy. Místo chůvy si MŠ mohla dovolit díky programu MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Chůvu máme na 1 školní rok. Jaká bude situace v dalších letech, zatím nevíme, ale budeme mít zkušenosti s touto profesí, která je v soukromých MŠ a v západních zemích již zcela běžná.

 

Comments are closed.