Home   aktivity s dětmi   Rybky ve škole

Rybky ve škole

V úterý 14.1.2014 měly děti ze třídy Rybek možnost navštívit školu ZŠ Zárečná.

Strávily jednu vyučovací hodinu v1.třídě u paní učitelky Suché. Paní učitelka vyzkoušela, jestli děti umějí poznat některá písmena a zda umějí počítat. Povedlo se jí „ nachytat“ děti pouze na písmenku „CH“ a na písmenech s háčky- děti si počínaly, jako zkušení školáci.

Také při vzájemném zpěvu písní a recitaci básniček děti ani nevypadaly, že jsou pouze na návštěvě- vše zvládly bravurně.  Děti měly velkou radost, že si mohly alespoň na chvilku vyzkoušet, jaké to je, být školákem.

Společně s dětmi – školáky si na závěr zahrály pohádku O veliké řepě. Užily si při tom i spoustu legrace.

Mezi prvňáčky byly i děti, které v loňském školním roce navštěvovaly naši třídu Rybek, rády se pochlubily tím, co už se ve škole od září naučily a pozdravily se s kamarády.

Po čase stráveném přímo ve třídě jsme se s dětmi ještě podívaly do jednoho oddělení školní družiny, kde děti zaujaly police s hračkami.

Po celou dobu naší návštěvy se nám věnovaly dvě zkušené průvodkyně z 5.třídy.

Děkujeme vedení i ostatním pedagogům za to, že i po náročném víkendu, kdy probíhal ve škole Den otevřených dveří, nám umožnili návštěvu školy a zajistili vše potřebné pro naše malé Rybky.

 

Comments are closed.