Home   aktivity s dětmi   DDM Mraveniště Tachov

DDM Mraveniště Tachov

Pracovníci DDM v Tachově nám umožnili 15.10.2013 prohlídku tohoto zařízení.

Děti si prohlédly celé Mraveniště, měly možnost vidět všechny místnosti, ve kterých probíhají zájmové kroužky. Byly v kuchyňce, v ateliéru, v jazykové a počítačové místnosti a v sále, kde je umístěna i horolezecká stěna. Viděly menší děti, které tam docházejí během dopoledne a mají tak možnost vyzkoušet si pobyt v kolektivu s maminkou nebo bez ní.  Nejvíce se dětem z pochopitelných důvodů líbila herna, kde jsou umístěné různé prvky pro dovádění – velké molitanové kostky, klouzačka, skákací a rehabilitační míče, prolézací tunel, bazén s malými míčky pro relaxaci a další. Pracovnice DDM poskytly našim dětem čas na krátké, ale veselé a vydatné „vyřádění“ v této místnosti. Děti byly nadšené a opravdu se jim nechtělo ani trochu odejít. Seznámily se s možnostmi, jaké DDM Mraveniště nabízí pro jejich věkovou kategorii. Některé děti již navštěvují nějaké zájmové kroužky z této nabídky a s nadšením o nich vyprávějí.

Děkujeme všem pracovníkům DDM, že jsme mohly uskutečnit prohlídku Mraveniště i mimo dny otevřených dveří, které se každoročně konají.

 

Comments are closed.