Kliknutím si otevřete dveře ...

... do barevného života naší školičky. Vítáme vás na internetových stránkách Mateřské školy v Tachově, ve Stadtrodské ulici. Třída krtků, třída rybek, to je naše školička, do stonožek, do berušek, může kluk i holčička. I motýlky tady máme, rádi Vás tu přivítáme.


Nová mobilní čísla MŠ – v jednotlivých třídách

Od 1.9.2017 již nefunguje omlouvání dětí na mobilním čísle školní jídelny. Jsou aktivována mobilní čísla jednotlivých tříd: Berušky  702 157 953 Stonožky  702 157 954 Rybičky  702 157 955 Motýlci  702 157 956 Krtečci  702 157 957 Vážení rodiče, na těchto mobilních číslech omlouvejte nepřítomnost dítěte, sdělujte důležité informace o dítěti, domlouvejte konzultaci týkající se Vašeho dítěte. Mobilní čísla mají funkci informativní, nelze vést dlouhé hovory z důvodu povinnosti
více info

Povinné předškolní vzdělávání – od 1.9.2017

Povinné předškolní vzdělávání – od 1.9.2017 povinnost předškolního vzdělávání vzniká pro dítě, které do 31.08. daného kalendářního roku dosáhne pátého roku věku dle § 34 školského zákona povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8,00 hodin do 12,00 hodin dle §1c) vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění povinnost předškolního vzdělávání není dána ve
více info

Září 2017 – přivítání v novém školním roce

1.9.2017 začíná v mateřské škole nový školní rok. Vítáme nové děti a jejich rodiče a samozřejmě i všechny ostatní, kteří již naši školku znají a budou pokračovat v předškolním vzdělávání. Od 1.9.2017 nastala v našem školství spousta změn, které se dotýkají i nás. Rodiče dětí o nich byli informováni již na závěrečných schůzkách v červnu 2017 a informace jim byly zaslány i emailem. Informace však naleznete i na
více info